Search

Personvernerklæring

Personvernerklæring

 

Hvem er behandlingsansvarlig? Daglig leder i Stiftelsen Europa i Fokus, Caroline Johansen, er behandlingsansvarlig av personopplysninger. Alle personopplysninger som du gir blir ført i Solidus AS – et system for givertjeneste.

 

Hva er formålet? Stiftelsen Europa i Fokus innhenter og behandler personopplysninger fra vårt kontaktskjema, deling av innhold sosiale medier (kun ved at dere haker av på dette i betalingsløsningene vi har) og donasjoner/giversider på vår nettside www.europaifokus.no. Formålet er oppfylle avtaler med deg som giver, til å oppfylle organisasjonenes rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapsloven og til å drive informasjon og innsamling av midler for Stiftelsen Europa i Fokus. Vi sender ut takkebrev 4 ganger i året, og blad 2 ganger i året.

 

Hva er det rettslige grunnlaget? Behandlingen skjer i henhold til personopplysningsloven § 8. Vi utleverer ikke personopplysninger om våre givere til andre, med unntak av (frivillig) innrapportering av skattefradrag. Samt innsending av adresseliste til Wera Reklamehus for utsending av bladet vi sender ut 2 x i året. Adresselisten sendes via Filemail som krypterer filen. Vi behandler alle opplysninger om våre givere (navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer og bidrag som er gitt) konfidensielt.

 

Hvilke personopplysninger behandles? Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og fødselsnummer (om man ønsker skattefradrag). Dersom du ønsker skattefradrag for dine gaver (se gjeldende regler), må vi innhente personnummeret ditt. For sikkerhets skyld anbefaler vi at dette ikke sendes pr e-post, men at du heller ringer eller sender informasjonen i lukket brev.

 

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene? Det er helt frivillig for deg å oppgi personopplysninger. Ønsker du å gi anonymt, kan du be om giro og få dette tilsendt i posten. Da skriver du anonym i feltet navn. 

 

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvordan slettes og arkiveres opplysningene? Dine personopplysninger er lagret hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Da tar du kontakt med Caroline Johansen på telefonnummer: +47 90 74 35 00. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. For å ta i bruk disse rettighetene må du sende en epost til post@europaifokus.no og beskrive hva du ønsker å gjøre. Om du for eksempel ønsker at dine personopplysninger skal slettes fra vårt giversystem, sender du en epost, og du vil få en bekreftelse på epost innen 30 dager. Ved krav om innsyn vil du få dine personopplysninger utlevert i henhold til personopplysningsloven.

 

Når du selv aktivt avslutter ditt engasjement, vil din oppføring umiddelbart bli slettet dersom du ikke har registrert    

personnummer for skattefradrag. Dersom du har registrert personnummer for skattefradrag, vil oppføringen først bli  

slettet for godt etter at skatterapporteringen er gjort for påfølgende år. Du vil ikke motta andre henvendelser enn de som

gjelder skattefradrag for gavene du har gitt foregående år. Dersom du ber om umiddelbar sletting fra våre registre vil vi  

ikke kunne innrapportere skattefradraget. 

 

Dersom du ikke aktivt avslutter giverforholdet beholder vi dine persondata i inntil 3 år etter siste innbetalte gave før  

dine data slettes fra registeret.

 

Kontaktinformasjon. Stiftelsen Europa i Fokus (org.nr 971 307 498).

Postboks 34, 3001 Drammen. Besøksadresse: Engene 44, 3015 Drammen.

Telefonnummer: +47 90 74 35 00