Search
Picture

Bidra!

Vi har en sterk tro på at vi kan gi håp om et bedre liv til barn, ungdom og familier i nød gjennom omsorg og utdanning. Arbeidet er basert på frivillige donasjoner – og alle prosjektene er fullt og helt avhengige av det månedlige bidraget fra EIF for å kunne fungere. Det vil si at det er flere tusen mennesker som er avhengige disse donasjonene for å kunne leve.

Vi har et fokus på hele mennesket, og på menneske som et individ. Vi ønsker å hjelpe til med det som trengs, når det trengs og vi har øynene åpne for hva det er behov for hele tiden.

Du kan selv velge hvilke prosjekter du vil støtte, og midlene går direkte til det du støtter. Gjennom blogg og Facebook vil du kunne følge utviklingen, og samtidig se at gaven du gir blir brukt på riktig måte.

Så bli med og gi håp til mennesker som ikke har det.